TKV phải hoàn trả cho Nhà nước gần 5,1 tỷ đồng thăm dò khoáng sản

09/09/2023

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư tại mỏ than Bình Minh ở thành phố Hạ Long, với số tiền 5.061.770.000 đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo tính toán của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư tại mỏ than Bình Minh ở trên địa bàn phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền gần 5,1 tỷ đồng.

Tại cuộc họp “Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư,” chiều 29/8, đại diện Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết số tiền trên được xác định theo diện tích trong đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ngày 22/6/2023 của mỏ than Bình Minh là 1,43 km2.

[Bổ sung 7 mỏ khoáng sản vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác năm 2023]

Các tài liệu, khối lượng, đơn giá, phương pháp áp dụng để xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản tại mỏ than Bình Minh mà doanh nghiệp phải hoàn trả phù hợp với các quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; và quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.

Vì thế, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất TKV phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư tại mỏ than Bình Minh số tiền gần 5,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thống nhất số tiền Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Thao phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản và chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư tại mỏ nước khoáng nóng ở xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ theo đơn đề nghị cấp phép kháng sản ngày 10/3/2023, với số tiền gần 1,4 tỷ đồng./.

Nguồn: Vietnamplus

Tin tức cùng chủ đề

Vagme