Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

02/03/2021

Ngày 09/2/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP trong đó quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

Toàn văn nghị định: 09-2021-NDCP

Tin tức cùng chủ đề

Vagme