XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM ĐA TAI BIẾN Ở QUY MÔ CẤP HUYỆN CHO VÙNG NÚI TÂY BĂC TRÊN CƠ SỞ TÍCH HỢP ĐỊA THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

18/12/2020

Ở vùng núi nước ta, cảnh báo sớm tai biến chỉ có hiệu quả một khi thông báo sớm được một cách chính xác về địa điểm, mức độ và thời gian sẽ xảy ra tai biến. Thời gian cảnh báo sớm phải đủ để người dân có thể chuẩn bị kịp thời các biện pháp ứng phó cần thiết. Trong thời đại công nghệ 4.0 thì một hệ thống như vậy có thể là một hệ thống đa năng làm nhiệm vụ cảnh báo nhiều loại tai biến.

Trong đề tài, các mô hình cảnh báo đa tai biến thiên nhiên (lũ quét, cháy rừng, sâu đục thân ngô, bệnh đạo ôn lúa và nhện đỏ hại cam) được xây dựng dựa trên tiếp cận đánh giá đa chỉ tiêu với sự tham gia của nhiều chuyên gia của nhiều ngành, trong đó, các tham số khí tượng được quan tâm đặc biệt. Mô hình dự báo sớm được xây dựng trên nguyên tắc là tai biến sẽ chỉ xảy ra ở nơi nào có có nguy cơ tiềm ẩn cao và khi có các tham số khí tượng trong mô hình vượt ngưỡng. Phần mềm cảnh báo sớm lũ quét được xây dựng trên cơ sở công cụ lập trình mã nguồn mở Python, PHP và cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS. Với module xử lý không gian, hoạt động trực tuyến trên internet, các thông số khí tượng đươc dự báo sớm 1- 6 ngày tính cho các trạm khí hậu tự động Imetos (chạy bằng pin mặt trời, kết nối với mạng khí tượng toàn cầu www.meteoblue.com), sẽ được nội suy và đưa vào tính toán trực tuyến cùng với bản đồ nguy cơ tiềm ẩn. Kết quả xử lý sẽ xác định chính xác các vị trí có thể xảy ra tai biến tới từng thôn bản, với cấp độ nguy cơ tương ứng với giá trị thông số khí tượng tại các trạm khí tượng tự động. Thông tin về tai biến được công bố trực tuyến trên trang Web hoặc được truyền dạng bản tin SMS tới từng người dân. Hệ thống bước đầu được xây dựng và áp dụng để cảnh báo sớm 2 ngày cho tai biến lũ quét và cháy rừng, sớm 5 ngày cho bệnh đạo ôn hại lúa, sâu đục thân ngô và nhện đỏ hại cam. Hệ thống được triển khai cho 3 huyện ở 3 tỉnh khu vực Tây Băắc (Thuận Châu – tỉnh Sơn La, Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang và Cao Phong – tỉnh Hòa Bình) nhằm trợ giúp cho địa phương đưa ra quyết định phù hợp cho việc phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do tai biến.

Tin tức cùng chủ đề

Vagme