PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

17/06/2020

Nghị quyết Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hiệp Hội được tổ chức tại Công ty TNHH Khoáng sản Núi Pháo tỉnh Thái Nguyên ngày 20 tháng 12 năm 2019 đã xác định: Việc phát triển Hội viên là công việc rất quan trọng.

Thực hiện chủ trương này ngày 10 tháng 6 năm 2020, Hiệp Hội đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để bàn một số công việc mà hai bên cùng quan tâm.

– Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên có:

   1. Ông Nguyễn Thế Giang – Phó Giám đốc Sở;
   2. Ông Nguyễn Duy Hanh- Trưởng phòng khoáng sản
   3. Ông Lê Văn Phước – Chuyên viên phòng khoáng sản

–  Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp địa chất và khoang sản Việt Nam có:

   1. Ông Nguyễn Văn Quyến Tổng Thư ký;
   2. Ông Phạm Ngọc Sơn Phó Tổng Thư ký
   3. Bà Nguyễn Thịc Thục Anh, phó Tổng Thư ký;
   4. Ông Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc Công ty Tân Việt Bắc UVBCH

Ông Nguyễn Văn Quyến thay mặt Đoàn công tác của Hiệp hội báo cáo về tình hình và hoạt động của Hiệp hội trong quá trình hình thành và phát triển.

Ông Nguyễn Thế Giang thay mặt Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hiệp hội, phù hợp với tôn chỉ mục đích và Điều lệ Hiệp hội.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, những bất cập một số quy định về tài chính trong hoạt động khoáng sản; những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và định hướng phát triển thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo số liệu tổng hợp, đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 100 doanh nghiệp hoạt động về khoáng sản, trong đó các doanh nghiệp lớn chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần và tư nhân có quy mô khai thác, chế biến vừa và nhỏ. Hiệp hội doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam mong muốn đẩy mạnh phát triển hội viên là các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên và coi đây là nguồn quan trọng để phát triển thành viên của Hiệp hội trong thời gian tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ủng hộ chủ trương phát triển hội viên của Hiệp hội và cho rằng với vai trò đầu mối của doanh nghiệp, Hiệp hội cần tích cực nắm bắt những vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật, đặc biệt là chính sách về tài chính trong hoạt động khoáng sản để phản ánh kịp thời đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung, điều chỉnh phù hợp (như các Quy định về thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác, các khoản thuế và phí.v.v…Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.v.v..). Hiệp hội cần xây dựng phương án cụ thể, đồng thười đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích và các hoạt động của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, đồng thời có sự phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện công tác này.

VP Hiệp hội

Tin tức cùng chủ đề

Vagme