Thông tin về Hội nghị trù bị Đại hội nhiệm kỳ II của Hiệp Hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

23/10/2020
Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường Nhà A, trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp địa chất và khoáng sản Việt Nam (Hiệp hội) đã Tổ chức Hội nghị toàn thể, trù bị Đại hội nhiệm kỳ II (2020-2025).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Về thành phần Hiệp hội gồm: Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành, các Hội viên của Hiệp hội.

Nội dung chính của Hội nghị là: Xem xét, thảo luận cho ý kiến để hoàn thiện các Văn kiện dự thảo trình Đại hội nhiệm kỳ II của Hiệp hội; Lập Hồ sơ Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và các Cơ quan, Tổ chức cấp trên để xin phép Tổ chức Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ II.

Tại Hội nghị này nhiều Hội viên với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm đã có những ý kiến đóng góp xây dựng quý báu và đánh giá cao kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I, đồng thời cũng bổ sung nhiều giải pháp xây dựng Phương hướng Nhiệm kỳ II.

PGS.TS Đỗ Cảnh Dương đã có ý kiến phát biểu chí đạo quan trọng:

Trong lời phất biểu, PGS.TS Đỗ Cảnh Dương đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ I (2015-2020) đồng thời yêu cầu Hiệp hội phát huy cao hơn nữa vị trí, vai trò và những kết quả hoạt động nhiệm kỳ I, căn cứ thực tiễn luôn đổi mới, sáng tạo hơn hoạt động trong nhiệm kỳ II, (2020-2025), đó là công tác phát triển Hội viên nhiều hơn, xây dựng tổ chức bộ máy có hiệu quả hơn.

Toàn thể Hội viên của Hiệp hội nhất trí đề nghị Ban dự thảo Văn kiện bổ sung các Báo cáo đầy đủ, chuẩn bị cho đại hội Nhiệm kỳ II, (2021 -2025), trình Đại hội và các Cơ quan, Tổ chức có thẩm quyền xem phép để Hiệp hội được Tổ chức Đại hội vào tháng 12 năm 2020.

Hiệp Hội đã thông qua dự thảo Đề án Nhân sự Ban Lãnh đạo Hiệp hội; chương trình Đại hội cùng các Báo cáo khác theo quy định.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành đã làm lễ kết nạp hai Hội viên mới:

      1. Công ty Cổ phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận do Bà Trần Thị Châu Loan Chủ tịch Hội đồng Quản tri làm đại diện;
      2. Công ty Cổ phần Hợp Nhất Bắc Giang, do Ông Đặng Quốc Lịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm đại diện;
      3. Ban Chấp hành đã công nhận ông Nguyến Việt Phương – Giám đốc Liên hiệp KHCN Tài nguyên Khoáng sản Môi trường và Năng lượng làm đại diện.

Toàn thể Ban Chấp hành và Hội viên sau Hội nghị với tinh thần mới chuẩn bị Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II thành công tốt đep.

Văn phòng Hiệp hội 

Tin tức cùng chủ đề

Vagme