Ban Kiểm tra Hiệp hội và Văn phòng Hiệp hội làm việc về công tác 6 tháng đầu năm 2020

23/06/2020

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020 Ban Kiểm tra Hiệp hội địa chất và khoáng sản Việt Nam đã làm việc với Văn phòng Hiệp hội để xem xét Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, để Báo cáo Lãnh đạo và Ban Chấp hành tại Hội nghị Sơ kết ngày 10 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Công ty Bảo Lai huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tham gia buổi làm việc có:

Về phía Ban Kiểm tra:

   1. Ông Dương Văn Hòa – Trưởng Ban;
   2. Ông Nguyễn Văn Bắc – Ủy viên;
   3. Ông Nguyễn Phan Tuấn – Ủy viên;

Về phía Văn phòng:

   1. Ông Nguyên Văn Quyến – Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng;
   2. Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Tổng Thư ký;
   3. Bà Nguyễn Thị Thục Anh – Phó Tổng Thư ký;
   4. Bà Nguyễn Thị Bích Thanh – Kế toán Trưởng

Ban Kiểm tra và Văn phòng Hiệp hội đã xem xét Dự thảo Báo cáo trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 của Hiệp hội.

Tin tức cùng chủ đề

Vagme